Aktuality

Archiv 2012

Noc kostolov v roku 2013 ako spomienková aktivita

ilustracny obrazok - svieckyProjekt nemá tento rok na Slovensku oficiálneho garanta, kostoly však môžu byť otvorené.

Aj tento rok mnohé európske krajiny počas Noci kostolov nechajú otvorené dvere na svojich chrámoch a pozvú do nich všetkých ľudí dobrej vôle. V piatok 24. mája sa o 18. hodine v nich rozozvučia zvony, pozývajúce vstúpiť kohokoľvek a nechať sa osloviť ponukou programov, na ktorých už pracujú dobrovoľníci.

viac informácií >>

Zástupcovia diecéz spoločne zhodnotili Noc kostolov

Zástupcovia Žilinskej diecézy, Banskobystrickej diecézy, Košickej eparchie, Bratislavskej eparchie, Vojenského ordinariátu a tiež zástupca Trnavskej arcidiecézy sa v stredu 27. júna zišli na spoločnom pracovnom stretnutí v Trnave. Zúčastnil sa ho aj duchovný garant projektu, trnavský arcibiskup Róbert Bezák.

viac informácií >>

Noc kostolov v Banskej Štiavnici

Prvá Noc kostolov v Banskej Štiavnici vyvolala veľký záujem nielen medzi obyvateľmi tohto historického mesta, ale aj medzi jeho návštevníkmi a turistami. Programu prispelo hlavne zapojenie rôznych historických kostolov, ktoré majú svoju bohatú históriu. Nechýbali sprevádzania, prístupy do veží, podkroví, chórov, sakristií a trezorov, koncerty, chvály, výstavy, rozhovory a svedectvá. Do jej organizácie sa v Banskoštiavnickej farnosti zapojilo celkovo niečo vyše 20 dobrovoľníkov, nielen z tejto farnosti. Podľa odhadov bol súčet návštev vo všetkých 4 kostolov okolo 700. Ohlasy boli veľmi pozitívne, o čom svedčí aj názor niektorých zúčastnených zopakovať toto podujatie opäť aj o rok. V rámci jeho duchovného rozmeru boli medzi návštevníkmi nielen ľudia z farnosti a okolitých farností, ale aj ľudia, ktorí chrám nikdy nenavštívili. Niektorí boli zasiahnutí i rôznymi svedectvami.

viac informácií >>

Súťaž o Najkrajší príbeh Noci kostolov pokračuje

Ak ste sa zúčastnili Noci kostolov a máte aspoň jednu peknú fotografiu, pošlite nám ju s krátkym popisom toho, ako na vás dýchla atmosféra tejto noci. Vaše pocity a zážitky môžu osloviť ďalších a pozvať ich na nasledujúci ročník Noci kostolov, ktorá bude v piatok 24. mája 2013. Navyše, víťaz toho najlepšieho príspevku získa chutnú večeru v reštaurácii Galéria pre dvoch. Ocenené budú aj ďalšie príspevky – knižnými odmenami.

viac informácií >>

Noc kostolov v Dolnej Strede

Tohtoročnú Noc kostolov koncipoval kreatívny realizačný tím našej farnosti ako akciu, ktorá mala osloviť najmä ľudí „zvonka“, ktorí do kostola tradične nechodia a deti, ktoré mali svoj sviatok. Tiež sme mali stále na mysli, aby si každá veková a záujmová skupina farnosti našla niečo lákavé, kvôli čomu sa oplatí prísť.

viac informácií >>

Noc Kostolov v Gréckokatolíckej farnosti Nitra

Do akcie Noci kostolov 2012 sa zapojila druhým ročníkom aj Gréckokatolícka farnosť sv. Andreja Prvopovolaného v Nitre. Dvere chrámu sa otvorili o 19. hodine, kedy miestny farár Martin Pavúk privítal všetkých návštevníkov.

viac informácií >>

Záverečné stretnutie koordinátorov z Trnavskej arcidiecézy

V nedeľu 24. júna, na sviatok sv. Jána Krstiteľa, sa stretli pozvaní koordinátori z prihlásených farností Trnavskej arcidiecézy na spoločnom neformálnom stretnutí po skončení Noci kostolov. Prítomný bol aj duchovný garant projektu, trnavský arcibiskup Róbert Bezák a členovia projektového tímu. 

viac informácií >>

Noc kostolov mohla byť pre každého aj vďaka sponzorom

Noc kostolov 2012 s počtom 28-tisíc návštevníckych vstupov v Trnavskej arcidiecéze prekonala minuloročnú návštevnosť približne o jednu pätinu. Aj vďaka pomoci partnerov mohli všetci ľudia dobrej vôle v 185-tich zapojených chrámoch na celom Slovensku zažiť netradičný program.

viac informácií >>

Noc kostolov v Snine

Noc v našom Chráme Matky ustavičnej pomoci začala tak ako u všetkých pozvánkou zvonov na Eucharistiu, vrchol kresťanského života. Po liturgii, verní kresťania naplnení najsvätejšími tajomstvami ešte zostali na adorácii na Božom Slove z knihy Tobiáš, Jób a Skutkov apoštolov, v ktorých nechali doznieť chvály, vďaky a prosby svojich osobných úmyslov.

viac informácií >>

Noc kostolov v Gréckokatolíckej farnosti Bardejov

O 17.50 hod. sa v Chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove zvonením zvonov otvorili dvere pre každého. Začala sa „Noc kostolov“, ktorej mottom bol citát z Božieho slova: „Všetci sme deti svetla, nám nevládne noc ani temnota.“ Ako symbol tejto našej túžby (aby nám nevládla žiadna temnota, ale Kristus) sa deti našej farnosti za spevu piesne obliekli do bielych tričiek s týmto nadpisom na začiatku svätej litugie, ktorá bola doprevádzaná chrámovým zborom a piesňami mladých.

viac informácií >>

Noc kostolov v Diviakoch nad Nitricou

Po meditácií nasledovalo záverečné požehnanie od správcu farnosti Jozefa Petreka a po ňom mládež vzala horiace sviečky, vyšla pred kostol a spolu vytvorili nádherné horiace srdce, ktoré bolo tou pravou bodkou za nezabudnuteľným večerom. Návštevníci sa dlho rozchádzali, pretože nikomu sa nechcelo ísť domov a ešte dlho sa spolu rozprávali a smiali.

viac informácií >>

Noc kostolov v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Sládkovičove a v Evanjelickej a. v. modlitebni Malá Mača

V tento večer sme išli do Ježišovej náruče. Nebol to názov len tejto časti programu, bol to fakt, ktorý sa odrazil v zamýšľaní sa nad sebou, v modlitbách – ďakovaniach a prosbách za seba, za naše spoločenstvo, za pokoj vo svete, za silu víťaziť nad zlom a vzájomné ekumenické pôsobenie aj medzi cirkvami. Po skončení sme strávili čas pri spoločnom agapé – občerstvení. Bohu vďaka za tento deň, v ktorom sme cítili Božiu prítomnosť a ktorá nám dávala istotu, že takéto stretnutia majú zmysel. Informovala Andrea Lukačovská.

viac informácií >>

Archiv aktualit »»»