Informácie pre editorov programu CZ (PDF)

Návod pre editorov CZ (PDF)

FAQ ako urobiť - časté otázky pre editorov (SK)

Organizačný manuál pre dekanátnych koordinátorov SK (DOC)


Materiály - spoločné

hľadajte v Materiáloch v hlavnom menu na titulke

 

Archív: Noc kostolov 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011