Program Noci kostolov 9. júna 2017

Čítame vesmír

»»» Moja Noc

Daniel Nagaj o fyzike a úžase nad svetom (rozprávanie)

Bardejov, Motlitebňa, Cirkev bratská
• 19:00 - 19:50 hodín

 

Ďalšie informácie:

Board Games
Klub moderných spoločenských hier

Kaviareň
Káva, čaj, koláčik...

Počas celého večera si budete môcť dať kávu, čaj, zobnúť nejaký ten koláč či len tak posedieť s priateľmi aj mimo hlavného programu, hneď vedľa v jedálni. Teda keď vás nechajú stolovkári na pokoji :)

Výstava
Výstava prác našich mladých výtvarníkov.

 

Informácie o kostole:

WWW: www.cbbj.sk

GPS 49°17'37.7", 21°16'40.0"

Náväznosť na dopravu:

Modlitebňa zboru Cirkvi bratskej sa nachádza na Stöcklovej ulici 12 v Bardejove. Je to ulička priamo v historickom centre mesta (vedľa Radničného námestia) vzdialená od železničnej stanice asi 5 minút chôdze.

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Jakub Lenart

Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Historický pôvod Cirkvi bratskej je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). V svetovej literatúre sa toto hnutie uvádza ako „Moravskí bratia“, resp. „Unitas Fratrum“. Z nej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Učiteľ národov Ján Ámos Komenský bol jej biskupom (1632). Mikuláš Zinzendorf dal celý svoj majetok k dispozícii, na jeho usadlosti v Herrnhute (Prusko) sa zrodila úžasná misijná aktivita trvajúca 100 rokov. K porozumeniu histórie Cirkvi bratskej a jej teologických východísk je potrebné spomenúť vplyv misionárov zo Škótskej presbyterskej cirkvi (okolo r.1860) a vplyv kongregacionalistickej americkej misie v Bostone (okolo r. 1870), ktoré spolu s pietistickými dôrazmi formovali evanjelikálne spoločenstvá vtedajšieho Rakúsko-Uhorska v období po páde bachovského absolutizmu. Nedá sa tu z dejín nespomenúť unikátne dielo „českých bratov“, preklad Biblie do češtiny (1579-1593) známy ako „Bible kralická“. Táto sa na niekoľko storočí stala aj Bibliou slovenských protestantov až do prekladu prof. Roháčka. Podobne i spevníky českého exulanta Jiřího Třanovského (1592-1637) Cithara sanctorum (1636), ktorý po bitke na Bielej hore (1620) ušiel na Slovensko a usadil sa v Liptovskom Mikuláši, kde zložil množstvo duchovných piesní, si osvojila celá evanjelická cirkev na Slovensku. Historickou zaujímavosťou môže byť fakt, že po vzniku ČSR v r. 1919 sa duchovným poradcom a spovedníkom prvého prezidenta T.G.Masaryka stal kazateľ Cirkvi bratskej František Urbánek. Na Slovensku sa zbory Cirkvi bratskej formovali hlavne v 20. storočí.