YouTube - spomienka na NK 2011

Záštitu nad Nocou kostolov 2012 prevzal

Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup

Organizátor:
RKC  Trnavská arcidiecéza

Generálny partner:
SACR

Exkluzívny partner:
SLSP

Partneri:
Mesto Trnava

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Trnava.

TTSK

Projekt sa realizuje s finančnou podporou TTSK.

Respect SAD Trnava Magna E.A. ŽSSKt

Mediálni partneri:
Slovenský rozhlas - Rádio Slovensko Slovenský rozhlas - Rádio Regina TV Lux Rádio Lumen TV NOE Katolícke noviny RegionPRESS MTT Západoslovenská televízia TV Karpaty TV SEN TV Pohoda TV Trenčín NZTV Výveska RTV Krea Miriam - časopis pre ženy PNky

Zahraničné projekty:

Lange Nacht der Kirchen Noc kostelu

Komunita:

Facebook

PRIHLÁSENIE KOSTOLA DO NOCI KOSTOLOV

Je potrebné

1. rešpektovať CIELETÉZY,
   (viď vyššie na www.nockostolov.sk/informacie)

2. vytvoriť a realizovať VLASTNÝ PROGRAM,

3. cez duchovného správcu nahlásiť najbližšiemu koordinátorovi:
• NÁZOV KOSTOLA A OBEC
• KONTAKT NA EDITORA programu (meno a  email) 

(Editor se stará o editáciu programu a informácií o kostole).

4. s požiadavkami sa obracajte primárne na svojho diecézneho koordinátora

Prihláška kostola do NK2012 [DOC]