YouTube - spomienka na NK 2011

Záštitu nad Nocou kostolov 2012 prevzal

Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup

Organizátor:
RKC  Trnavská arcidiecéza

Generálny partner:
SACR

Exkluzívny partner:
SLSP

Partneri:
Mesto Trnava

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Trnava.

TTSK

Projekt sa realizuje s finančnou podporou TTSK.

Respect SAD Trnava Magna E.A. ŽSSKt

Mediálni partneri:
Slovenský rozhlas - Rádio Slovensko Slovenský rozhlas - Rádio Regina TV Lux Rádio Lumen TV NOE Katolícke noviny RegionPRESS MTT Západoslovenská televízia TV Karpaty TV SEN TV Pohoda TV Trenčín NZTV Výveska RTV Krea Miriam - časopis pre ženy PNky

Zahraničné projekty:

Lange Nacht der Kirchen Noc kostelu

Komunita:

Facebook

Noc kostolov 2012 sa uskutoční 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie zvonov.

 

Noc kostolov je:

   - pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov

   - prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti

   - ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby 

   - znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí


Mottom pre NOC KOSTOLOV na Slovensku v roku 2012 je:

"Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota."

(porovnaj 1 List Solúnčanom)


V roku 2012 sa do Noci kostolov okrem Trnavskej arcidiecézy zapájajú aj Nitrianska diecéza, Žilinská diecéza, Banskobystrická diecéza, Košická arcidiecéza, Spišská diecéza, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, Košická gréckokatolícka eparchia a Prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo.


Do príprav Noci kostolov sa zapájajú aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburgského vyznania, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Reformovaná kresťanská cirkev, Bratská jednota baptistov a Cirkev bratská.