PRIHLÁSENIE KOSTOLA DO NOCI KOSTOLOV

Je potrebné

1. rešpektovať CIELETÉZY,
   (viď vyššie na www.nockostolov.sk/informacie)

2. vytvoriť a realizovať VLASTNÝ PROGRAM,

3. cez duchovného správcu nahlásiť najbližšiemu koordinátorovi:
• NÁZOV KOSTOLA A OBEC
• KONTAKT NA EDITORA programu (meno a email) 

(Editor se stará o editáciu programu a informácií o kostole).

4. s požiadavkami sa obracajte primárne na svojho diecézneho koordinátora

Prihláška kostola do NK2018 [DOC]