PRIHLÁSENIE KOSTOLA DO NOCI KOSTOLOV

Je potrebné

1. rešpektovať CIELETÉZY,
   (viď vyššie na www.nockostolov.sk/informace)

2. vytvoriť a realizovať VLASTNÝ PROGRAM,

3. vyplniť a odoslať pihlášku
[preferujeme]  Duchovný správca vyplní a odošle elektronickú přihlášku do Noci kostelov. Přihláška bude k dispozícii od 1. februára 2017.   Následne budú editorovi uvedenému v prihláške poslané prihlasovacie údaje na vkladanie programu Noci kostolov 2017 a aktualizáciu informácií o kostole.
S požiadavkami sa obracajte primárne na svojho diecézneho koordinátora
[alternatíva]  Pre kostol ktorý sa už zúčastnil Noci Kostolov v minulosti, môžete potvrdiť účasť na emailovej adrese trnava.nockostolov(zavinac)gmail.com a bude pridaný na webstránku. Alebo môžete poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku emailom. Prihláška nového kostola [doc]