Nitra, Piaristický kostol sv. Ladislava

Program Noci kostolov 10.júna 2016

Program ešte nebol zadaný.

Informácie o kostole:

Piaristický kostol je najväčšou barokovou stavbou v meste Nitre. Konsekrácia sa uskutočnila 20. septembra 1789, už dva roky predtým bol však kostol vyhlásený Uhorskou kráľovskou komorou za farský kostol Dolného mesta bez narušenia užívateľského práva piaristov. Farským bol kostol až do roku 1992. Dvojvežové priečelie so stredným štítovým nadstavcom s nikou a volútami je rímsou delené na dve časti. Spodná je dvojposchodová s vysokým pilastrovým rádom, v hornej časti sú spomínané barokové veže so stredným štítovým nadstavcom. Kostol je jednoloďový, zaklenutý pruskými klenbami, sakristia valenou klenbou. Na ľavej strane sanktuária (z pohľadu návštevníka chrámu) je sakristia, nad ktorou je oratórium, dnes je tu zriadená historická piaristická knižnica. Pod svätyňou je priestranná krypta, v ktorej boli pochovávaní v minulosti členovia rehole a niektorí významní obyvatelia Nitry. Na pravej strane kostola za sanktuáriom je drevená zlatom ozdobená kazateľnica z konca 17. storočia. Pôvodný organ postavil okolo roku 1800 významný trnavský organár Valentín Arnold. Organ prešiel viacerými rekonštrukciami, posledná sa uskutočnila v rokoch 2005 – 2006 firmou Rieger–Kloss z Krnova. Dnes má organ tri manuály, 39 registrov a približne 2600 píšťal a je považovaný stredno-koncertný nástroj. Krížovú cestu vytvoril v roku 1942 Elemír Jozef Meszáros. Pôvodné fresky zobrazovali významné udalosti uhorských dejín zviazané so životom sv. Štefana, sv. Imricha, sv. Alžbety a sv. Margity Uhorskej z rodu Arpádovcov. V rokoch 1940 - 1941 však bol kostol vymaľovaný. Jeho interiér bol celkovo obnovený, pričom staré fresky boli nahradené novými znázorňujúcimi dejiny kresťanstva v Nitre. Realizoval ich významný maliar a reštaurátor, nitriansky rodák Edmund Massányi. Hlavný oltár - Oltár sv. Ladislava, kráľa a patróna kostola pochádza z roku 1750 a kostolu ho daroval bývalý žiak piaristického gymnázia Anton Grassalkovič, ktorého rodový erb sa nachádza nad oltárnym obrazom. Po stranách lode je symetricky rozmiestnených šesť oltárov z umelého mramoru. Na pravej strane sanktuária sa nachádza jediný drevený oltár kostola - oltár Božského Srdca.

www.piaristi.sk

GPS Loc: 48° 18' 37" N, 18° 05' 02" E

Kontaktná osoba: P. Alojz Orlický SchP

Mapa: