Prešov, Kostol Kráľovnej pokoja

Program Noci kostolov 10.júna 2016

Program ešte nebol zadaný.

Informácie o kostole:

Základný kameň farského kostola a farského úradu požehnal 22.apríla 1990 pápež Ján Pavol II. v Bratislave pri svojej prvej návšteve Slovenska. Farský kostol požehnal 30.apríla 1994 Mons. Alojz Tkáč, košický biskup. Farnosť bola zriadená dekrétom arcibiskupského úradu 1.júla 1995 odkedy nadobudla právnu subjektivitu. Jej štatutárnym predstaviteľom bol vtedajší farár ThDr. Stanislav Stolárik PhD. Dňa 1.júla 1995 Štatistickým úradom Slovenskej republiky, farnosť Kráľovnej pokoja nadobudla IČO ako cirkevná organizácia. Farský kostol konsekroval 8.augusta 1999 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.

GPS Loc: 49° 00' 38" N, 21° 13' 55" E

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Juhás

Mapa: