Pokiaľ poznáte číslo ID kostola, ktorý chcete prihlásiť, pokračujte voľbou tlačidla „Poznám ID kostola“. Pokiaľ ID kostola nepoznáte, kliknite na tlačidlo „Chcem prihlásiť kostol, ale nepoznám jeho ID“.

Pokud znáte číslo ID kostela, který chcete přihlásit, pokračujte stisknutím tlačítka „Znám ID kostela“. Pokud ID kostela neznáte, klikněte na tlačítko „Chci přihlásit kostel, ale neznám jeho ID“.